ADOLESCÈNCIA

EXTRA, EXTRA!

“Sovint ens formem per a tot menys per la vida. I està cada cop més comprovat que tenir estratègies i estar entrenat per afrontar el que et depara el camí contribueix a tenir més garanties per afrontar-ho amb èxit”

La adolescència és una edat efervescent, l’impàs entre la infància i l’adultesa.

Demana doncs resituar el nen que vam ser i adquirir recursos per ser un adult capaç d’adaptar-se socialment.

QUIN ÉS EL PUNT DE PARTIDA?

QUÈ FEM?

Des de Sota Mínims Teatre oferim un seguit de recursos i eines que provenen de tècniques teatrals i d’habilitats socials d’una manera pràctica, directa i senzilla per tal que l’adolescent es pugui entrenar, practicar-ho i experimentar-ho.

COM HO FEM?

L’adolescència necessita coses tangibles i els nostres Role Playing i posades en escena teatrals ho són.

L’assaig-error, l’acompanyament i la reflexió són les vies que utilitzem per aconseguir el seu creixement.

Català

Fem el màxim amb els mínims

QUÈ OFERIM?

Com a Sota Mínims Teatre tenim una cartera de programes que tracten temàtiques específiques ja desenvolupades amb les seves corresponents situacions definides, eines per a la ressolució dels conflictes i diferents guies per tractar-ho (com per exemple el bulling o l’assetjament escolar).

També però treballem a partir de la demanda específica de l’escola o institut.


<body>:

<?php include_once("analyticstracking.php") ?>

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');


  ga('create', 'UA-39571368-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');


</script>